Beure de Truffe

150 g Boter

30 g Truffel

Jus de truffes

Alle ingrediënten rustig met elkaar vermengen.

Bron: Terry & Leo


Terug