Sojascheut

Zie ook taugé

Taugé (Phaseolus aureus), sojascheuten Belgisch-Nederlands of tjapar Surinaams-Nederlands is de ontkiemde mungboon, of katjang idjo: groene boon.

Terug