Friese woudbonen

Wâldbeantsjes

Friese woudbonen

De Friese Wouden (Fryske Wâlden, of kortweg de Wâlden) is een streek in het oosten van Friesland.

Tot de Friese Wouden worden de gemeenten Kollumerland en Nieuwkruisland, Dantumadeel, Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland, het grootste deel van Tjietjerksteradeel en het noordelijk deel van Ooststellingwerf gerekend. De Dokkumer Wouden zijn een onderdeel van de Friese Wouden en zijn waarschijnlijk het oudst bewoonde deel ervan.
Ook een groot deel van de Groningse gemeente Grootegast voldoet aan het karakter van de Friese Wouden.

De Friese Wouden hebben een eigenkarakter, dat zich enigszins onderscheidt van de andere delen van Friesland.
Dat komt voor een deel omdat deze streek is gelegen op hogere zandgronden, terwijl andere delen van Friesland worden gekenmerkt door klei-, veen- of geestgrond. Hierdoor verschilde de bedrijvigheid in de Wâlden van die van de andere delen van Friesland. Er waren veel kleine keuterboertjes en ook de handel bloeide er.

De bewoners van de Friese Wouden worden “wâldpiken”, “wâldsjers” of “heidepiken” genoemd. Zij hebben de naam wat lichter ontvlambaar (“kort voor de kop”) te zijn.
De taal in de Wâlden onderscheidt zich ook van het zogenaamde “Kleifries” en het “Zuidwesthoeks”.
Er bestaat ook een – tegenwoordig vriendschappelijke – animositeit tussen de bewoners van de Wâlden en die van de andere delen van Friesland, in het bijzonder de Kleistreek (ongeveer westelijk en noordelijk van Leeuwarden).

Meer informatie over de Fryske Wâlden vindt u op de website van Wâldpyk.

Door de bijzondere bodemgesteldheid van de Wâlden kent deze streek ook bijzondere producten.
Eén daarvan zijn de “giele wâldbeantsjes” (gele woudboontjes).
Vanaf deze pagina kunt u recepten vinden van gerechten met Friese wâldbeantsjes.

In het noorden van De Friese Wouden komt de ‘Reade Krobbe’ (rode kleine) voor. In De Trynwâlden verbouwen een paar telers de ‘Reade Krobbe’ op kleine schaal. Hier noemen ze hem ook wel ‘Krûpke’. De naam zegt het al: het is een kleine boon. Ondanks de onbekendheid van dit kleine boontje herkent u hem uit duizenden. De ‘Reade Krobbe‘ valt namelijk erg op door zijn rode kleur en gouden spikkels.
Friese woudbonen
Ook de licht pikante smaak zal u verrassen. De felgekleurde boon bevat veel anti-oxidanten, dus hij is niet alleen erg lekker, maar ook nog eens erg gezond voor u.

Bronnen: Lekker - Frysk en Wâldpyk

Terug