Duurzaam vlees

Wat is nu precies duurzaam vlees? Eigenlijk kun je beter spreken over duurzame veehouderij. De overheid stimuleert verduurzaming van de veehouderij. Hiervoor wordt veel onderzoek verricht en investeerders in vernieuwende stal- en veehouderijsystemen worden voor hun hulp hierbij door de overheid beloond met financiële middelen. De vraag naar duurzaam vlees komt niet alleen vanuit de overheid. De detailhandel en supermarkten spelen er ook een belangrijke rol in. Vanuit de winkels is de vraag naar duurzaam vlees groot en juist daarom zijn veehouders steeds meer duurzaam gaan produceren. Het ministerie van Economische Zaken zet zich sinds 2009 al in voor een duurzame veehouderij. Ze stimuleert systeeminnovaties (de ontwikkeling van duurzame stal- en houderijsystemen). Daarnaast bekommert het ministerie zich om het welzijn en gezondheid van dieren. De overheid vindt een ongeremde groei van de veehouderij in Nederland ongewenst,   maar is wel voor groei en ontwikkeling van agrarische gezinsbedrijven. Er zijn steeds meer boeren die diervriendelijker en duurzamer produceren. In de biologische veehouderij staat dierenwelzijn voorop. Dieren hebben er veel ruimte. Biologisch gehouden koeien lopen minimaal 120 dagen per jaar buiten. De koeien worden gevoerd met biologisch voer. Ze krijgen geen preventieve behandelingen met antibiotica en de boeren gebruiken alleen mest van de eigen dieren en uiteraard geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Scharrelvarkens en scharrelkippen hebben meer ruimte dan dieren in de bio-industrie. Ze krijgen meer stro en ze kunnen naar buiten. Scharrelkippenvlees moet voldoen aan Europese normen, terwijl er voor andere soorten vlees geen wettelijke normen gelden die voorschrijven of de producent dit scharrelvlees mag noemen. Hiervoor moet de consument de diverse keurmerken raadplegen.

Bron: Culinaire nieuwsbrief

Terug